Zet een wereldprestatie neer!

Dat wordt verwacht van medische specialisten, terwijl er aan alle kanten aan hen wordt getrokken. Hoog gespannen verwachtingen van patiënten en van hun familieleden, samenwerken met heel uitlopende mensen (maatschapsleden, collega’s van andere vakgroepen, verpleegkundigen, huisartsen etc.) en natuurlijk met veel niet direct patiëntgebonden instanties, zorgen voor hoge druk op de medisch specialist bij het uitoefenen van zijn of haar werk (de RvB, de klachtenfunctionaris, de IGJ, NZa, etc.)

Voorkom fouten en het ontwikkelen van een burn-out

Personeelsgebrek, budgettaire onmogelijkheden, verstoorde intercollegiale verhoudingen en last but not least, een privéleven waarin van alles gebeurt, moet gecombineerd worden met een zware baan. Hoe houden zij als medisch specialist de touwtjes in handen, hoe zorgen zij ervoor dat zij hun werk duurzaam kunnen blijven doen ondanks dat het werk onder stressvolle omstandigheden moet worden verricht?

Motivatie en plezier

Onze begeleiding van medisch specialisten leidt tot een grotere duurzame inzetbaarheid, juist nu hun professionele autonomie onder druk staat. Het resultaat is medisch specialisten die gemotiveerd zijn en blijven en plezier hebben met elkaar en plezier houden in hun werk.