Autonomie en vitaal werken: belangrijk voor Duurzame Inzetbaarheid

Autonomie en vitaal werken Naast competent en verbonden willen zijn, is autonomie een van de basisbehoeften van de mens, zo beschrijven Ryan en Deci in hun zelfdeterminatietheorie. Maar wat is autonomie eigenlijk? Wikipedia beschrijft: Grieks αυτονομία (autonomía, autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)) en beschrijft het vrij zijn van extern bestuur. Als Lees meer overAutonomie en vitaal werken: belangrijk voor Duurzame Inzetbaarheid[…]