Autonomie en vitaal werken: belangrijk voor Duurzame Inzetbaarheid

Autonomie en vitaal werken Naast competent en verbonden willen zijn, is autonomie een van de basisbehoeften van de mens, zo beschrijven Ryan en Deci in hun zelfdeterminatietheorie. Maar wat is autonomie eigenlijk? Wikipedia beschrijft: Grieks αυτονομία (autonomía, autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)) en beschrijft het vrij zijn van extern bestuur. Als Lees meer overAutonomie en vitaal werken: belangrijk voor Duurzame Inzetbaarheid[…]

Programma Duurzame Inzetbaarheid

Het eerste deel van het programma Duurzame Inzetbaarheid is afgerond: Twee groepsbijeenkomsten, waarin de medewerkers kennis hebben gemaakt met Duurzame Inzetbaarheid en wat nu bevlogenheid is. Doel van de eerste bijeenkomst was de medewerkers van de organisatie bekend te maken met het Duurzame Inzetbaarheid-Programma: Gezond  kunnen blijven werken! Een van de aspecten die een invloed Lees meer overProgramma Duurzame Inzetbaarheid[…]