DuurzameHR geeft – op basis van verschillende wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten – inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemers en waar zij met hun drijfveren het best tot hun recht komen.

Daarnaast is DuurzameHR ervan overtuigd dat weten meer is dan alleen meten. In de coach-gesprekken die opgenomen zijn in het Duurzame Inzetbaarheid-Programma worden medewerkers zich ook bewust van de aspecten die hun eigen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden. Zij kunnen hierdoor vervolgens sturing geven aan het vergroten van die inzetbaarheid en zo wendbaar worden binnen hun eigen organisatie en op de arbeidsmarkt.

Leer de gereedschappen uit onze toolbox kennen

Ronde tafel bijeenkomsten

Ontdek meer

Meetinstrumenten

Ontdek meer

Individueel coach programma

Ontdek meer

Groepsprogramma

Ontdek meer

"De meetinstrumenten die DuurzameHR inzet hebben een stevige wetenschappelijke basis en bieden krachtige (zelf)analyses"

Ronde tafel bijeenkomsten

Jij - als directeur of HR-manager - bent je aan het oriënteren op wat duurzame inzetbaarheid is, je krijgt inzichten en besluit welke kant je met de organisatie en medewerkers op wilt.

Wil je medewerkers mee krijgen dan is het nodig dat zij jouw besluit kennen en het proces volgen. Weten wat duurzame inzetbaarheid is en inzicht krijgen in/besluit nemen over waaraan zij kunnen en moeten werken. Deze ronde-tafelbijeenkomsten verhogen de effectiviteit van het programma omdat medewerkers open het programma instappen.

"De Duurzame Inzetbaarheid Potentieel Meting is een goede voorspeller van duurzame inzetbaarheid"

Meten is weten!

Maar weten vraagt meer dan meten. De onderstaande vragenlijsten geven de medewerker inzichten die de coaches van DuurzameHR als startpunt gebruiken voor korte coach interventies. Het meten en weten leidt tot inzichten en vervolgens tot een plan van aanpak voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Meting Duurzame Inzetbaarheid

De Duurzame Inzetbaarheid Potentieel Meting is een goede voorspeller van duurzame inzetbaarheid.

De meting geeft zicht op de individuele scoring op de dimensies en factoren die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers beïnvloeden: Persoonlijkheid, Employability en Workability.

Medewerker en de organisatie krijgen ook inzicht in hoe de Duurzame Inzetbaarheid te vergroten.

Learning Agility meting

Hoe wendbaar ben zijn jouw medewerkers? Mental agility, people agility, results agility, change agility en self awareness zijn de onderdelen die jouw leer-en veranderpotentieel inhoud geven. Jouw medewerkers krijgen zicht op hoe zij het makkelijkst leren, hoe zij met veranderingen omgaan en hoe hun verander vaardigheid te vergroten.

Profile Dynamics Analyse

Wat zijn de drijfveren van jouw medewerkers? Waar ligt hun kracht? Hoe kunnen zij die zo goed mogelijk inzetten?

De Profile Dynamics analyse biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen. De analyse resulteert in een objectieve en neutrale uitslag die inzicht geeft persoonlijke gedragsvoorkeuren, de meest passende werkomgeving en waar men energie van krijgt.

Individueel coachprogramma

Doel van het individuele programma: zicht krijgen op eigen Duurzame Inzetbaarheid en actie nemen om de inzetbaarheid te vergroten.

De medewerker start met individuele analyses, inclusief terugkoppeling.

In coach-gesprekken bespreken coach en medewerker de resultaten van de analyses. Zij starten een toekomstgericht denkproces en de coach geeft gerichte adviezen (Of bijv. beter anticiperen op veranderingen in het vakgebied, meer profileren als expert of het beter benutten van het netwerk). De deelnemer krijgt steeds meer zelfkennis en scherper voor ogen wat zijn of haar sterke punten zijn. Hij/zij kan zelf acties formuleren en ondernemen op de onderdelen die zijn/haar duurzame inzetbaarheid zal vergroten.

Individueel vervolgprogramma

Zijn er specifieke individuele ontwikkelpunten waar de medewerker aan wil werken, dan kunnen meer coach-gesprekken worden ingezet.

Duurzamehr toolbox

"Wij meten het duurzaam inzetbaar potentieel; de vermogens (het potentieel) van een mens, waarin hij/zij in staat is om nu en in de toekomst werk te behouden en/of nieuw werk te kunnen vinden of creëren vanuit eigen context met behoud van gezondheid en welzijn"

Groepsprogramma en workshops

Bevlogen medewerkers zijn duurzaam inzetbaar. Belangrijk voor bevlogenheid is de sociale steun die men krijgt vanuit de omgeving. In een groepsprogramma besteden we aandacht aan samenwerken en teambuilding

Afhankelijk van de vraag vanuit de onderneming en de uitkomst van individuele trajecten kunnen voor de ondersteuning van het DI-traject workshops worden ingezet.

Een kleine greep uit ons aanbod:

Het voeren van Duurzame Inzetbaarheid gesprekken

Leidinggevenden leren DI-gesprekken te voeren met hun medewerkers en in te spelen op individuele ontwikkeling en DI-afspraken te maken.

Brein bij de tijd

Digitalisering verandert de wereld. De hoeveelheid informatie neemt exponentieel toe. Dit vraagt van professionals dat zij keuzes maken, de hoeveelheid informatie organiseren, nee en ja leren zeggen tegen datgene wat zij willen en kunnen.

Regie nemen over de tijd door keuzes te maken waaraan tijd te besteden geeft autonomie en helpt om effectief en gezond aan het werk te blijven.

 

Overige workshops

Proactief in de loopbaan
Persoonlijke flexibiliteit
Samenwerken
Vergroten wendbaarheid van individu en team.
Communicatie: goed waarnemen, juist interpreteren en effectief communiceren
Mindfullness
Bevlogen worden en bevlogen blijven

Jobcrafting

Jobcrafting is een praktisch hulpmiddel om aan de slag te gaan met Duurzame Inzetbaarheid. De medewerker kijkt naar de eigen werksituatie en krijgt inzicht in welke taakonderdelen men leuk vindt, waar uitdagingen liggen en wat (op termijn) een risico vormt.

Het actief 'sleutelen' helpt om goed onderbouwde keuzes te maken. Er ontstaat een 'fit' tussen de medewerker en het werk. Het werk wordt weer uitdagend en betekenisvol.

 

Feedback (en Feedforward)

Het ontvangen en geven van feedback heeft een grote invloed op de eigen ontwikkeling en de sociale ondersteuning die medewerkers nodig hebben om hun inzetbaarheid op peil te houden en te vergroten. De deelnemers leren feedback zorgvuldig te geven en goed met de feedback om te gaan; sterke punten van collega’s/medewerkers (h)erkennen en bespreken (feedforward).